Montáž, opravy a údržba VTZ elektrických

Vykonávame opravy a inštalácie elektrickej inštalácie, merania a regulácia, vyhľadávanie závad.

  • Opravy elektrickej inštalácie a elektrických zariadení.
  • Opravy rozvodov merania a regulácie riadiacich systémov.
  • Oprava ovládacích prvkov, spínačov, časových a digitálnych relé.