O mne

Venujem sa vykonávaniu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických:

revízia inštalácie,

-revízia bleskozvodu,

-revízia spotrebičov a el. náriadia.

Odborné prehliadky a skúšky vykonávam v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. a príslušných STN noriem.

Mojim klientom poskytujem výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických inštalácií , prípojok NN a bleskozvodov. Zákazníci od nás získavajú individuálny prístup, technickú podporu a poradenstvo.