Skočiť na hlavný obsah

O NÁS

Naša spoločnosť sa venuje výkonávaniu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických.

Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.  a príslušných STN noriem. 

Našim klientom poskytujeme  výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických inštalácií , prílojok NN a blezkozvodov.  Naši zákazníci od nás získavajú individuálny prístup, technickú podporu a poradenstvo.