Odborné prehliadky a odborné skúšky

Ponúkame služby najvyššej kvality v oblasti elektro revízií. Neváhajte nás kontaktovať.

Naše

služby

Revízie bleskozvodu

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov podľa podia súboru noriem STN EN 62305

Revízie inštalácie

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky inštalácie podľa platných noriem.

Revízie spotrebičov

Vykonávame revízie spotrebičov na základe normy STN 33 1610

O nás

SME MLADÁ SPOLOČNOSŤ KTORÁ VÁM PONÚKA

Ponúkame Vám odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických. Vykonávame: revízia inštalácie, revízia bleskozvodu, revízia spotrebičov a el. náradia. Odborné prehliadky a skúšky vykonávam v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. a príslušných STN noriem. Našim klientom poskytujem výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických inštalácií , prípojok NN a bleskozvodov. Zákazníci od nás získavajú individuálny prístup, technickú podporu a poradenstvo.

Prečo

my?

Cena a kvalita

Profesionálne služby za dobre ceny

Expresné služby

Naše služby sú naozaj rýchle, revízia vykonaná v krátkom čase

Profesionalita

Vlastníme všetky potrebné certifikáty a osvedčenia

Komlexné služby

Revízie, merania, poradenstvo...

Moderné vybavenie

Disponujeme moderným vybavením

Poradenstvo

Ponúkame komletné poradenstvo k OPaOS

Potrebujete pomôcť ? Nie je problém. Ste na správnom mieste...

V prípade záujmu o naše služby alebo riešenia, prosím, vyplňte kontaktný formulár. Reagujeme na všetky správy a odpovieme Vám čo najskôr.